ข่าวอุตสาหกรรม

  • ลักษณะทางเทคนิคและบทบาทของตัวกรองน้ำมัน

    ลักษณะทางเทคนิคและบทบาทของตัวกรองน้ำมัน

    ลักษณะทางเทคนิค ● กระดาษกรอง: ไส้กรองน้ำมันมีความต้องการกระดาษกรองสูงกว่าไส้กรองอากาศ ส่วนใหญ่เป็นเพราะอุณหภูมิของน้ำมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 0 ถึง 300 องศาภายใต้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเข้มข้นของน้ำมันก็เปลี่ยนตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการ...
    อ่านเพิ่มเติม